WP Kişilik Envanteri

 • Home
 • WP Kişilik Envanteri

Bu kişilik analizi envanteri, Wise Personality Eğitim ve İnsan Kaynakları Şirketi tarafından adaylarınızı ve çalışanlarınızı daha iyi anlamanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu envanter, bireylerin kişilik özelliklerini ve çalışma tarzlarını belirlemek amacıyla kullanılabilir. Aşağıdaki soruları dikkatlice yanıtlayarak envanteri tamamlayabilirsiniz.

 1. Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
 2. Bir grup projesinde çalışırken, genellikle hangi rolü üstlenirsiniz?
 3. Zor bir durumla karşılaştığınızda nasıl tepki verirsiniz?
 4. Karar verme süreciniz nasıldır? Mantık mı yoksa duygularınız mı ağır basar?
 5. Yeni bir projeye başladığınızda, genellikle hangi aşamada başlarsınız?
 6. Başkalarıyla işbirliği yaparken ne tür bir iletişim tarzı tercih edersiniz?
 7. Nasıl bir çalışma ortamında en verimli olduğunuzu düşünüyorsunuz?
 8. Hangi durumlarda motivasyonunuzu en yüksek seviyede hissedersiniz?
 9. İş yerinde karşılaştığınız bir çatışmayı nasıl çözmeyi tercih edersiniz?
 10. Başarılı bir liderin özelliklerini nasıl tanımlarsınız?

Bu kişilik analizi envanteri, bireylerin kişisel özelliklerini ve çalışma tarzlarını daha iyi anlamak için genel bir bakış sunmaktadır. Bu envanterin sonuçları, Wise Personality Eğitim ve İnsan Kaynakları Şirketi tarafından işe alım sürecinde veya mevcut çalışanların performansını değerlendirmede kullanılabilir.

Unutmayın, kişilik analizi envanterleri yalnızca bir araçtır ve tek başına değerlendirme yapmak için yeterli değildir. Profesyonel bir değerlendirme süreci için envanter sonuçlarını diğer faktörlerle birlikte değerlendirmek önemlidir.

Bu örnek kişilik analizi envanteri, Wise Personality Eğitim ve İnsan Kaynakları Şirketi’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu envanteri kullanarak adayların ve çalışanların kişilik özelliklerini daha iyi anlayabilir ve aşağıdaki alanlarda değerlendirme yapabilirsiniz:

 1. İş uyumu: Adayların ve çalışanların kişilik özellikleri, işe uyumlarını ve iş performanslarını etkileyebilir. Bu envanter, işe alım sürecinde adayların iş uyumunu değerlendirmenize ve işe en uygun adayları seçmenize yardımcı olabilir.
 2. Ekip çalışması: Ekip içindeki uyum ve işbirliği, bir projenin başarısı için önemlidir. Kişilik analizi envanteri, adayların ekip çalışmasına uygunluğunu ve hangi rollerde daha başarılı olabileceklerini belirlemenizde size rehberlik edebilir.
 3. Liderlik potansiyeli: Kişilik özellikleri, liderlik potansiyelini etkileyebilir. Bu envanter, adayların liderlik yeteneklerini değerlendirmenize ve liderlik pozisyonları için en uygun adayları belirlemenize yardımcı olabilir.
 4. İletişim tarzı: İletişim tarzı, iş ortamında etkili iletişim kurabilmek için önemlidir. Kişilik analizi envanteri, adayların iletişim tarzlarını ve hangi iletişim yöntemlerinin en etkili olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.
 5. Motivasyon faktörleri: Kişilik özellikleri, insanların nasıl motive olduklarını etkileyebilir. Bu envanter, çalışanların motivasyon faktörlerini ve hangi çalışma ortamında en yüksek verimliliği sağlayabileceklerini anlamanıza yardımcı olabilir.

Bu kişilik analizi envanterini kullanarak, adaylarınızın ve çalışanlarınızın güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirleyebilir, uygun eğitim ve gelişim programları tasarlayabilir ve daha verimli bir iş gücü oluşturabilirsiniz.

Not: Bu envanterin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için uzman bir psikolog veya insan kaynakları uzmanı tarafından yönlendirme ve yorumlama yapılması önerilir.