Sosyal Sorumluluk

 • Home
 • Sosyal Sorumluluk

Proje Adı: Kariyer Yolculuğu Projesi

Amaç: Bu proje, iş arayanlara ve genç profesyonellere mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak, doğru kişinin doğru pozisyona yerleşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Projemiz, bireylerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine ve uygun kariyer fırsatlarını yakalamalarına yardımcı olacak bir destek sağlayacaktır.

Hedef Kitle:

 • İş arayan genç mezunlar ve yeni profesyoneller
 • Meslek değişikliği düşünen bireyler
 • Dezavantajlı gruplar ve farklı sosyoekonomik geçmişe sahip bireyler

Proje Aşamaları:

1.İhtiyaç Analizi:

 • İş arayanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek için anketler ve görüşmeler yapılır.
 • Meslek seçimi, kariyer planlaması ve mesleki beceri geliştirme konularında ihtiyaçlar tespit edilir.,

 • 2.Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri:
 • İş arayanlara yönelik meslek seçimi, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler düzenlenir.
 • Bireysel danışmanlık hizmetleri ile katılımcıların kariyer hedeflerini belirlemeleri ve uygun pozisyonları tespit etmeleri sağlanır.

 • 3. İşveren İşbirlikleri:
 • İşverenlerle ortaklık kurularak, staj ve iş imkanları sağlanır.
 • İşverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim programları oluşturulur.

 • 4.Mentorluk Programı:
 • Deneyimli profesyonellerin katılımıyla mentorluk programı oluşturulur.
 • Mentorlar, katılımcılara kariyerlerinde rehberlik ederek deneyimlerini paylaşırlar.

 • 5.İş İlanları ve İşe Yerleştirme:
 • İş arayanlara uygun iş ilanları sağlanır ve iş başvuruları takip edilir.
 • Katılımcıların doğru pozisyonlara yerleşmeleri için destek sağlanır.

 • 6.Proje Değerlendirme ve İzleme:
 • Katılımcıların projeden aldıkları faydaları değerlendirmek için geri bildirim süreçleri uygulanır.
 • Proje sonunda başarı ölçütlerini ve hedefleri gözden geçirerek projenin etkinliği ve etkisini değerlendiririz. 

 • 7.Sürdürülebilirlik ve Gelecek Planlaması:
 • Projenin sürdürülebilirliği için kaynaklar ve stratejiler belirlenir.
 • Gelecek planlamasında, proje kapsamının genişletilmesi veya benzer projelerin başlatılması gibi adımlar atılır.

 • 8.Paydaş İşbirlikleri:
 • İlgili paydaşlarla (üniversiteler, işverenler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları vb.) işbirliği yapılır.
 • Raporlama, tanıtım ve destek için işbirlikleri geliştirilir.

Bu proje, doğru kişinin doğru pozisyona yerleşmesi konusunda mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak sosyal sorumluluk alanında önemli bir katkı sağlayacaktır. Genç profesyonellerin ve iş arayanların kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak, onlara uygun fırsatları sunacak ve iş dünyasında başarılı bir şekilde yer almalarını destekleyecektir.