SCL-90

Skala-90 Psikolojik Belirti Ölçeği Nedir?

Skala-90 Psikolojik Belirti Ölçeği” veya “SCL-90” olarak da bilinen Symptom Checklist-90-Revised, genellikle psikolojik ve psikiyatrik değerlendirmelerde kullanılan bir ölçüm aracıdır. Bu ölçek, kişinin psikolojik belirtilerini ve ruh hali değişikliklerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. SCL-90-R, kişinin duygusal durumu, zihinsel sağlığı ve psikopatolojik belirtileri anlamaya yardımcı olur.

SCL-90-R, 1970’lerin ortalarında geliştirilmiş ve daha sonra revize edilmiş bir ölçüm aracıdır. 90 sorudan oluşur ve bu sorular, kişinin yaşadığı psikolojik belirtileri ve ruh halini değerlendirmek için kullanılır. Örnek sorular, kişinin anksiyete, depresyon, somatizasyon (fiziksel belirtilerin psikolojik nedenlere atfedilmesi), düşünce bozuklukları gibi farklı alanlardaki belirtileri ölçmek için tasarlanmıştır.

SCL-90-R’nin sonuçları, bir kişinin psikopatolojik belirtilerini değerlendirmek, bir tedavi planı oluşturmak veya tedaviye yanıtı izlemek için kullanılabilir. Ancak, bu ölçeği uygulamak ve sonuçları yorumlamak, genellikle lisanslı bir sağlık profesyoneli veya psikolog tarafından yapılmalıdır. Bu ölçeğin sonuçları, kişinin psikolojik sağlığını anlamada önemli bir araç olabilir, ancak kesin bir tanı koymak için tek başına kullanılmamalıdır.