EBTA

Ekiplerin Beş Temel Aksaklığı

Ekiplerin beş temel aksaklığı veya “Five Dysfunctions of a Team” terimi, Patrick Lencioni tarafından geliştirilen bir kavramdır. Bu beş aksaklık, bir ekip içinde etkili iletişim, işbirliği ve performansı engelleyen temel sorunları temsil eder. İşte bu beş temel aksaklık:

Güvensizlik: Ekip üyeleri arasında güven eksikliği, açık iletişim ve işbirliğinin önündeki en büyük engeldir. Birbirlerine güvenmeyen ekip üyeleri, fikirlerini paylaşmaktan veya zayıf yönlerini kabul etmekten kaçınabilirler.

Çatışma Kaçınma: Ekip üyeleri arasında sağlıklı tartışmaları ve fikir ayrılıklarını ifade etmekten kaçınıyorsa, bu durum ekip içi etkili çözüm bulmayı engeller. Fikir çatışmaları, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olabilir.

Bağlılık Eksikliği: Ekip üyeleri, bir karara veya projeye tam olarak bağlı olmadıklarında, proje başarısızlığına veya hedeflerin ulaşılamamasına neden olabilirler. Ekip üyeleri, ortak amaçlara ve hedeflere bağlılıklarını göstermelidirler.

Sorumluluk Eksikliği: Ekip üyeleri, belirlenen görevleri yerine getirmemekten veya sorumluluklarını almamaktan kaçındıklarında, ekip içi performans düşer. Sorumluluk eksikliği, ekip üyelerinin birbirlerini hesap verebilir ve sonuçlara odaklı tutmalarını engeller.

Sonuçlara Odaklanmama: Ekip üyeleri, kişisel çıkarlarını veya egolarını ekip hedeflerinin önüne koyduklarında, ekip başarısız olabilir. Ekip üyeleri, sonuçlara odaklanarak, ekip hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmalıdır.

Bu beş aksaklık, bir ekip içinde etkili işbirliği ve performansı teşvik etmek için ele alınması gereken temel sorunları temsil eder. Bu aksaklıkların giderilmesi, ekip verimliliğini artırabilir ve daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.