İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi: İş Gücü Yönetiminin İki Yüzü

 • Home
 • Blog
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi: İş Gücü Yönetiminin İki Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi: İş Gücü Yönetiminin İki Yüzü

İşletmelerin verimliliğini ve başarısını sürdürmek için insan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi iki temel alanı kapsar. Ancak bu iki kavram, iş gücü yönetimi konusunda farklı odaklara sahiptir. Bu yazıda, insan kaynakları yönetimi ile personel yönetimi arasındaki farkları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve bu iki yaklaşımın işletmeler üzerindeki etkilerini ele alacağız.

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) Nedir?

İKY, modern iş dünyasında insan kaynaklarının stratejik bir varlık olarak kabul edildiği bir yaklaşımdır. İKY, işletmenin uzun vadeli hedeflerini desteklemek için insan kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmeye odaklanır. Temel özellikleri şunlardır:

 1. Stratejik Yaklaşım: İKY, insan kaynaklarını işletmenin stratejik hedefleriyle bütünleştirir. İşletmenin büyümesini ve rekabet avantajını desteklemek için insan kaynakları planlaması yapar.
 2. Çalışan Gelişimi: İKY, çalışanların kariyer gelişimi ve yeteneklerinin artırılması konularına büyük önem verir. Eğitim, gelişim ve yetenek yönetimi bu yaklaşımın temel unsurlarındandır.
 3. Çalışan Katılımı: İKY, çalışanların karar alma süreçlerine katılmasını teşvik eder ve iş yerindeki iletişimi güçlendirir. Bu, iş tatmini ve bağlılık düzeylerini artırır.
 4. Performans Değerlendirmesi: İKY, düzenli olarak performans değerlendirmeleri yapar ve çalışanların performansını objektif olarak değerlendirir. Bu, performansı artırmak ve iyileştirmek için temel bilgiler sağlar.

Personel Yönetimi (PY) Nedir?

Personel yönetimi geleneksel bir yaklaşımdır ve genellikle iş gücünün günlük yönetimi ve işlerin operasyonel tarafı ile ilgilenir. Temel özellikleri şunlardır:

 1. İşlevsel Odak: Personel yönetimi, günlük işlerin düzenlenmesi, işe alım, ücretlerin hesaplanması gibi işlevsel konulara odaklanır. Stratejik planlama yerine operasyonel işlere daha fazla zaman harcanır.
 2. Çalışanların Denetimi: Personel yönetimi, çalışanların daha fazla denetim altında olmasına dayanır. Gözetim ve kontrol ön plandadır.
 3. Geleneksel İşe Alım: İşe alım süreçleri daha geleneksel ve formaliteden ziyade hızlı ve pratik bir şekilde yapılır.
 4. Çalışan İşten Ayrılmaları: Personel yönetimi, çalışanların işten ayrılmalarını yönetme ve işe alım süreçlerini yeniden başlatma konularına odaklanır.

İKY ve PY Arasındaki Ana Farklar:

 • İKY stratejik bir yaklaşım sunarken, PY daha operasyonel bir yaklaşım benimser.
 • İKY, çalışanların gelişimi ve bağlılığına odaklanırken, PY daha çok iş gücünün günlük yönetimine odaklanır.
 • İKY, işletme hedefleri ile uyumlu olarak insan kaynaklarını planlar ve yönlendirirken, PY iş gücünü daha çok bir maliyet olarak görür.
 • İKY, iş yerinde iletişimi ve katılımı teşvik ederken, PY daha fazla denetim ve kontrol üzerine kurulmuştur.

Sonuç:

İKY ve PY, işletmelerin insan kaynaklarını yönetme yaklaşımlarında farklılıklar sunar. İKY, işletmelerin daha rekabetçi olmalarına ve uzun vadeli başarı elde etmelerine yardımcı olurken, PY daha geleneksel ve operasyonel bir yaklaşım sunar. Hangi yaklaşımın tercih edileceği, işletmenin hedeflerine, kültürüne ve önceliklerine bağlı olarak değişebilir. Ancak günümüz iş dünyasında, birçok işletme İKY’nin stratejik avantajlarını keşfetmeye başlamıştır.