Performans & Yetenek Merkezi Ve Faaliyetleri

Yetenek yönetimi personel bulma ve işe alma ile başlarken, performans yönetimi süreçleri mevcut çalışanların sürekli gelişimine odaklanır. Bu tür bir merkez genellikle organizasyonlarda çalışanların performanslarını yönetmek, geliştirmek ve yetenekleri değerlendirmek amacıyla kurulan bir birim veya departmanı ifade eder. Performans yönetimi, çalışanların performansını değerlendirmeye, izlemeye ve geliştirmeye odaklanan yetenek yönetiminin özel bir yönüdür. Yetenek yönetimi, çalışanlarınızı bulmak, geliştirmek, elde tutmak ve ödüllendirmek için süreçler oluşturmayı içerir.

Bu tür bir merkezde aşağıdaki gibi bazı faaliyetler gerçekleştirilebilir:

-Performans Yönetimi: Sürekli iyileştirmeye yönelik yüksek performanslı bir kültür oluşturarak hedefler belirleme, geri bildirim sağlama ve ilerlemeyi değerlendirme.

-Yetenek Yönetimi: Çalışanların yeteneklerini ve potansiyellerini değerlendirmek, gelişim planları oluşturmak.

-Eğitim ve Gelişim: Çalışanların ihtiyaçlarına uygun eğitim ve gelişim programları düzenlemek.

-Kariyer Gelişimi: Çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak ve kariyer yolları oluşturmak.

-Ödüller Ve Takdir: Bağlılığı sürdürmek ve morali yüksek tutmak için çalışanları teşviklerle ödüllendirmek.

-Performans Analizi ve Raporlama: Çalışan performansıyla ilgili veri toplamak, analiz etmek ve yöneticilere veya üst yönetimlere raporlar sunmak.

-Elde Tutma: Bir aidiyet kültürü yaratmak, çalışan sadakatini teşvik etmek ve işten ayrılmaları azaltmak.