Kurumsal Okul Danışmanlığı, özel okullara ve kurumsal eğitim kurumlarına sağlanan eğitsel ve gelişimsel bir danışmanlık hizmetidir. Danışmanlık içerisinde bir eğitim kurumu için ideal yönetim biçiminin nasıl olması gerektiği, öğrencinin gelişim süreci ve kurumun değerleme stratejileri bağlamında profesyonel destek vermeyi amaçlar. Kurumsal okul danışmanları, kurum içerisindeki tüm personellere profesyonel rehberlik desteği sağlayarak ilgili kurumun daha dinamik bir yapıya kavuşmasını sağlar. Bu süreçte okul yönetiminin etkinliği artırılırken, öğretmenlerin ve diğer personelin de mesleki gelişimlerine katkıda bulunulur. Aynı zamanda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik stratejiler geliştirilir ve uygulanır. Bu sayede, eğitim kurumları daha verimli ve etkili bir şekilde işlev görerek, eğitim kalitesini yükseltir.

Kurumsal okul danışmanlığındaki sürece yaklaşımımız:

1) Stratejik Planlama:

  Kurum hedeflerini belirleyip arzu edilen noktaya erişmek için stratejiler oluşturmak.

  2) Eğitim Programları Oluşturmak: 

   Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik özel ders programları oluşturarak derse olan isteği ve katılımı arttırmak.

   3) Öğrenci Gelişimi ve Rehberlik:

    Öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek sağlayıp yüksek motivasyonla akademik başarı elde etmelerine yönelik çalışmalar oluşturmak.

    4) Okul Yönetim Stratejileri:

     Okul yönetimi ve personel yönetimine görev tanımı, iş paylaşımı, kriz yönetimi ve işletme stratejileri üzerine danışmanlık hizmeti sunmak.

     5) Pazarlama:

      Okulun tanıtım ve pazarlama süreçlerine kuruma özgü özellikleri tespit edip ön plana çıkartmak.

      6) İletişim:

       Veli, öğretmen ve öğrenci ilişkisinde verimli iletişim ve takibin sağlanması üzerine çalışmalar yürütmek.

       7) Eğitim Teknolojileri Kullanımı:

        Teknolojik aletlerin bilinçli kullanımına dair çalışmalar sağlayıp eğitim içinde teknolojiyi etkin hale getirmek.

        8) Kalite Değerlendirmesi:

         Kurum verimliliği üzerine anket ve tespitler sağlayarak kurum kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürdürmek.

         Bu danışmanlık hizmeti, özel okulların ve kurumsal eğitim kurumlarının daha etkili, yenilikçi ve başarılı bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olmayı amaçlar. Her okulun ihtiyaçları farklı olabileceğinden, kurumsal okul danışmanları genellikle özelleştirilmiş çözümler sunarak okulların özgün gereksinimlerine cevap verirler.