Kurumsal Eğitim Danışmanlığı, işletmelerin personel gelişimine odaklanarak gerekli eğitim ve performansı geliştirmeye yönelik program tasarlanmasında aktif rol alan danışmanlık hizmetidir. Organizasyonların stratejik hedefleri doğrultusunda çalışanların bilgi ve beceri düzeyini güçlendirmeleri açısından ihtiyaç duyulan eğitim planlarını oluşturmayı amaçlar. 

  1. Eğitim ve İhtiyaç Analizi: İşletme ve personel ihtiyaçları analiz yapılarak belirlenir. İhtiyaç duyulan eğitim üzerine çalışmalar sağlanır.
  2. Eğitim Materyali Geliştirme: Eğitim için sunumlar, dokümanlar ve eğitim videoları hazırlanarak eksikliklere yönelik kaynaklar sağlanır.
  3. Eğitmen Seçimi: Kurumun ihtiyacını karşılayacak deneyime sahip, alanında uzman eğitmen kadrosu firmaya yönlendirilerek mevcut eğitim modülleri uygulanır.
  4. Eğitim Uygulama ve Değerlendirme: Eğitim, kurum içi uygunluğa göre düzenlenir, planlanır ve uygulanır. Eğitim sonunda katılımcılarla birlikte elde edilen kazanımlar değerlendirilir.
  5. Teknolojik Destek: Online destekli çözümlerle personellerin kolay erişebileceği teknolojik destekler sağlanır.
  6. Liderlik Gelişimi: Personellerin liderlik kabiliyetini arttırmaya yönelik özel programlar hazırlanarak kişilerin bulunduğu pozisyonda daha etkin olmasına yönelik çalışmalar oluşturulur.

Yukarıda yer alan maddelere göre danışmanlık hizmeti sağlanarak birey, ekip ve firmalar için özelden genele mikro düzey ve makro düzey gelişim haritası oluşturularak arzu edilen hedeflere ulaşmak amaçlanır. Bu süreçte, kurumların spesifik ihtiyaçlarına yönelik stratejik planlamalar yapılır ve uygulanır. Eğitim programlarının geliştirilmesi, performans değerlendirmeleri, liderlik gelişimi ve takım dinamiklerinin güçlendirilmesi gibi konular üzerine odaklanılır.