Günümüz iş dünyasında yasal düzenlemelere uygun hareket etmek ve iş hukuku konularında doğru adımlar atmak, başarılı ve sürdürülebilir bir işletme için önemli bir konuma sahiptir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı altında sizlere bir dizi hizmet sunarak, işverenlerin ve işletme sahiplerinin karşılaşabileceği hukuki sorunlara çözüm sunmak ve yasal uyumluluğu sağlamak amacıyla buradayız.

Danışmanlığımızın İçerikleri Nelerdir?

  1. 4857 Sayılı İş Kanunun gerektirdiği işçi işveren yükümlülüklerinin aktif şekilde uygulanması. 
  2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun gerektirdiği yükümlülüklerin aktif şekilde uygulanması. 
  3. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun getirdiği yükümlülüklerin aktif şekilde uygulanması. 
  4. Özlük süreçlerinin kontrolleri ve revizeleri. 
  5. İş kolunun tabi olduğu yönetmelik ve kanunların kontrolleri ve düzeltici faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 
  6. Olası denetimlerde idari para cezalarının önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Neden Bizi Seçmelisiniz?

  1. Uzman ekibimizle birlikte süreçlerinizi şirketinizin bir çalışanı gibi yürütmekteyiz.
  2. Güncel yargıtay kararlarını takip ederek yasal mevzuat süreçlerinizi aktif tutmaktayız. 
  3. İlgili alanlarda çalışanlarınıza eğitim vererek süreç içerisinde iş birliği ile hareket etmekteyiz. 
  4. Olası idari para cezalarının kontrollerini gerçekleştirerek sizleri gereksiz yükümlülüklerden kurtarmaktayız.