Çalışan Değerlendirme

Çalışan değerlendirmesi bir diğer adıyla performans değerlendirme olarak adlandırılabilir. Bu doğrultuda çalışanların sahip oldukları sorumluluklara göre çıkardıkları işi ve sonuçlarını değerlendiren bir sistem olarak tanımlayabiliriz.  

Çalışan değerlendirmesi genellikle yıllık performans değerlendirmeleri olarak gerçekleştirilir, ancak farklı organizasyonlar farklı sıklıklarla ve yöntemlerle bu değerlendirmeleri gerçekleştirebilir.

Değerlendirme sürecinde, çalışanın kendini değerlendirmesi, yöneticinin veya üstleri tarafından değerlendirilmesi ve geri bildirim alışverişi gibi çeşitli adımlar mevcuttur.

Bu adımlar sonucunda çıkan veriler resmi olarak ölçümlenir ve çalışanların zayıf yönlerini giderme konusunda destek olur. 

Performans yönetiminin amaçları nelerdir?

  • İşletme stratejilerinin belirlenmesinde yöneticilere yol gösterecek bilgileri sağlar.
  • Çalışanlara geri bildirim verilmesinde kolaylık sağlar, 
  • Güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemede yardımcı olur. 
  • Bir çalışanın verimli ya da verimsiz çalıştığını tespit edebilir ve bu sayede çalışanın performansın artmasını sağlar
  • Çalışanların ödüllendirilmesine yönelik motivasyonuna katkılar sağlar.
  • Ücret artışları, terfi gibi insan kaynakları kararlarını desteklemek için veriler oluşturur. 

Performans değerlendirmenin faydaları nelerdir?

Performans değerlendirmesi eğer düzenli olarak yapılırsa yöneticilerin de çalışanların da yaptıkları işi doğrudan olumlu etkiler. Bu sayede daha sistematik bir çalışma sağlanmış olur.  Düzenli performans değerlendirmesi ile çalışanın kariyerindeki ilerleyişi daha sağlıklı olacağı gibi şirkete kazanç bakımından da kar getirecektir.